CONCURSO DE IDEAS PARA REFORMULAR O PASEO MARÍTIMO

O actual paseo marítimo da cidade da Coruña, duns 12 kilómetros, foi iniciado na década dos 90 e as súas últimas ampliacións pertencen á década do 2000.

A evolución do tráfico rodado e dos diferentes xeitos de mobilidade, a cultura e as actividades de lecer da poboación, así como novas necesidades de tipo ambiental e de seguridade, fan que esta infraestructura que tanto marcou a fachada da ciudade, precise unha revisión.

Así, o Concello da Coruña considerou oportuno re-estudar o tramo do litoral da ensenada do Orzán, convocando un concurso de ideas aberto a todos os cidadáns tentando atopar a  mellor proposta para a reordenación do litoral da ciudade da  Coruña.

VER +