O irmanamento Monte Alto – Monte Pindo: emotivo acontecemento social na nosa cidade.

Artigo publicado na páxina Monte Pindo Parque Natural

A proposta de Xurxo Souto, instáurase a Romaría do carballo do Monte Pindo o terceiro sábado de cada marzo.

Esta fin de semana o Monte Pindo viviu un acto de irmandade co coruñés barrio de Monte Alto, un acto cheo de simbolismo que se volveu do máis emotivo. E é que a choiva, que levaba meses sen facer acto de presenza, quixo ser a protagonista desde primeira hora da mañá, regando a terra que acobillaría máis tarde ao carballo que a partir do 17 de marzo camiñará cara ao ceo -en palabras de Xurxo Souto- no Campo de Marte.

Nena e Neno do Grupo Scout Nyeri Sementando o Futuro do Monte Pindo

Porén, os elementos confabuláronse para que a choiva cesara xusto no intre de comezar o acto e dera paso ao sol, de xeito que sería difícil programalo tan ben se ambos elementos puidesen preverse. Ademais das organizacións convocantes moitos colectivos veciñais da cidade quixeron estar presentes no acto, asi como ADEGA, Grupo Scout Nyeri, A MESA, Comités, BNG, Palavea Bravú, Galiza Nova, Monte da Estrela de Arteixo, Sporting Coruñés… e un longo etcétera de entidades sensibilizadas que contribuiron con cadansúa presa de terra a que o quercus prendera no chan de Monte Alto que agora o une por sempre ao carnotán Monte Pindo, que deixou de estar lonxe.

As emocionadas verbas de Xurxo Souto, que exerceu de mestre de cerimonias, serviron para lembrar que o medio natural é cousa de todos, pois é a mesma terra a que nos une sexamos de onde sexamos, e por iso ao son da música tradicional de Palavea Bravú pediulle aos moitísimos rapaces e rapazas -segundo ían depositando terra na raíz do carballo- que cada día que pasaran polo parque coidaran a árbore para que esta tamén os vexa medrar a eles.

Xurxo Souto o noso Diplomático Falando No Acto

Alberte Fernández e Xilberto Caamaño, presidentes das asociacións Monte Alto e Monte Pindo respectivamente, saudaronse entre si e pediron que a atención ao medio natural non sexa cousa dun día senón un compromiso permanente, que animaron a concretar coa asistencia masiva á Manifestación do 14 abril a favor do Parque Natural do Monte Pindo, cita para a que sairá un autobús expresamente desde a cidade herculina.

Placa Situada No Campo de Marte

O acto continuou cunha palestra a cargo do secretario de Monte Pindo, Mario Maceiras, que foi debullando longo e tendido todas as características que fan ao Olimpo Celta merecedor da súa declaración como Parque Natural, tras o que se proxectou o documental “Sendeiros Ocultos: Ruta á Moa” para facer aos veciños coruñeses partícipes dunha viaxe polo Pedregal.

Momento da Palestra No Local da Asociación Veciñal

Tantas boas sensacións subscitou o evento, e tanta calor humana, que Xurxo Souto propuxo que a “Romaría do carballo do Monte Pindo” se convirta nunha cita anual, idea que foi saudada con entusiasmo polos colectivos asistentes. Por tanto hoxe podemos anunciar que a cita vai recuncar cada ano o terceiro sábado de marzo no propio Campo de Marte da Coruña, para que este irmanamento siga vivo por moito tempo e tamén os anceios dun medio natural máis vivo, coidado, protexido e desenvolto para o gozo de todas e todos.

Alberte Fernández, Presidente da Asociación Veciñal, no momento de botar terra.

Panorámica do Acto

Apoiamos a convocatoria feminista do 11 de Marzo.

MULLERES GALEGAS EN LOITA POLOS NOSOS DEREITOS!

Neste contexto de crise capitalista, todos os gobernos nos lanzan a mesma mensaxe: fannos responsables dela e demándannos austeridade, sacrificio e resignación, en canto destinan axudas millonarias para garantir os intereses e privilexios da banca, grandes empresas e fortunas, monarquía, exército ou igrexa católica.

Dísenos que non hai cartos para a sanidade e o ensino públicos, que o sistema de pensións é insostible, que é preciso seguir reformando o mercado de traballo, mentres privatizan os bens máis básicos como a auga. Dinnos que non hai cartos, para nós! Dinnos que non hai recursos, para nós! Dinnos que hai que baixar salarios e pensións, os nosos… Xa está ben!

Este 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, mulleres galegas de diferentes colectivos queremos denunciar a precariedade histórica á que estivemos sometidas polo sistema capitalista, baseado en que os esforzos sempre recaen sobre a mesma parcela da sociedade: a clase traballadora e os sectores populares. O suposto plan de actuacións contra a crise responde a motivos ideolóxico-políticos moito máis que a fundamentos económicos e, no caso das mulleres, as políticas de axuste están a ter un efecto perverso sobre as nosas condicións de vida e un retroceso de lustros nos dereitos que mediante anos de loita feminista acadamos.

A actual ofensiva patriarcal está alcanzando cotas insospeitadas. Só así se explica o recrudecemento do machismo nas institucións, a ausencia de políticas feministas reais, a eliminación de organismos como o Servizo Galego de Igualdade, os Centros de Información ás Mulleres e de orientación afectivo-sexual, os impedimentos para acceder a métodos contraceptivos e, sobre todo, a última proposta de derrogar a Lei do aborto, que ten o seu punto de partida na retrógrada Lei da Familia. Dita normativa só pretende instaurar o control alleo sobre o noso corpo e sexualidade, volvendo a situar ás mulleres na esfera doméstica.

Paralelamente, estamos a soportar unha vertixinosa escalada da precariedade laboral, que se expresa nunha cada vez maior temporalidade, no aumento da contratación a tempo parcial e en salarios insuficientes que impiden o goce dunha vida digna, plena e autónoma. Esta situación, que afecta a toda a sociedade, ten unha meirande repercusión nas mulleres debido aos maiores obstáculos para acceder e permanecer no mercado laboral en igualdade de condicións.

Se falamos das mulleres labregas hai que engadir as dificultades para acceder á titularidade das explotacións aínda hoxe e, no caso das mulleres migrantes e das empregadas do fogar, a situación agrávase, posto que á inseguridade laboral hai que sumarlle a xurídica.

Increméntase a explotación xa que sobre nós seguen a recaer as tarefas do fogar e de coidado de menores, maiores e persoas en situación de dependencia. Traballo invisible que non conta con remuneración nin recoñecemento social algún, imposto pola desigual asignación de roles entre homes e mulleres e que esta crise non fai senón acentuar.

Que as mulleres non somos nada para os poderes políticos, relixiosos e económicos que nos gobernan é tan evidente que non só se reflexa en que sexamos as que máis gravemente sufrimos as consecuencias da crise, senón tamén en que as primeiras institucións desmanteladas foron as que traballaban pola igualdade, información e protección ás mulleres. Neste alarde de machismo, superioridade e hipocrisía, os diferentes gobernos renuncian garantir o dereito das mulleres a vivirmos sen violencias, ignorando a súa consecuencia máis extrema: máis de 70 mulleres son asasinadas só no estado español cada ano.

Como é posible que, nesta realidade,  se eliminen as políticas de igualdade e educación sexual?

Por todo isto, neste 8 de marzo, as mulleres feministas galegas en loita polos nosos dereitos, ESIXIMOS:

–          Medidas concretas e recursos públicos en todos os ámbitos para erradicar a violencia machista (educativos, sanitarios, de información e de protección).

–          Sanidade pública, universal e gratuíta de calidade, con atención especializada á saúde das mulleres.

–          Ensino público, gratuíto, non sexista, laico, de calidade e en galego.

–          Prestacións sociais e pensións dignas. Establecer medidas de acción positiva para evitar as desigualdades no acceso e na contía das pensións, derivadas de situacións de discriminación.

–          Medidas para equiparar os dereitos laborais e de protección social das traballadoras do servizo doméstico cos demais réximes.

–          Medidas que faciliten a regularización das persoas migrantes residentes e que garantan a plena igualdade de dereitos co conxunto da poboación galega.

–          Accións dirixidas a eliminar as desigualdades salariais, a temporalidade, a precariedade dos traballos feminizados e a sobreexplotación das mulleres.

–          Aplicación da Lei de titularidade compartida nas explotacións agrarias.

–          Unha política laboral, agraria, alimentaria, fiscal e social en función das necesidades da cidadanía, que estableza medidas de acción positiva para poñer fin á discriminación das mulleres e que poña freo á emigración da mocidade galega.

–          Servizos sociais públicos de calidade que dean cobertura ás necesidades de coidado de familiares e persoas a cargo.

–          Medidas que permitan compatibilizar a vida persoal, familiar e laboral, tanto aos homes coma ás mulleres.

–          Medidas urxentes para a creación e a estabilidade do emprego. Implantación de medidas dirixidas a eliminar a discriminación salarial das mulleres.

–          Medidas que garantan unha vida plena para as persoas con diversidade funcional.

–          Dereito a gozarmos a nosa sexualidade, sexa cal for a nosa orientación sexual e a desenvolver un proxecto de vida en liberade e equidade.

–          Respecto aos nosos dereitos sexuais e reprodutivos, que inclúe o control dos nosos corpos, garantindo o dereito ao aborto gratuíto na sanidade pública.

 Domingo 11 de Marzo, sae á rúa connosco para berrar polos nosos dereitos!

Participa na mobilización que sairá ás 12 horas da estación de tren de Compostela!

Comunicado Oficial De Última Hora:

Segundo a Voz de Galicia, hai unha “Asociación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto” mandando notas de prensa aos medios de comunicación. Negamos toda vinculación con dita “Asociación” e as opinións que ista poda emitir. Asina: Alberte Fernández Mariño (Presidente Asociación de Veciñas e Veciños das Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules).

O Concello da Coruña Comeza A Pavimentación Da Rúa Pedro Galán Calvete.

No día de hoxe o Concello da Coruña comunica a pavimentación e mellora da rúa Pedro Galán Calvete. Saudamos e agradecemos que o Concello fose sensíbel ás demandas da Asociación de Veciñas e Veciños das Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules así como da veciñanza en xeral e agardamos que no futuro tomen en consideración o resto de peticións presentadas.

Petición á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica para a mellora dos ordenadores.

Petición entregada ista mañá por Rexistro.

No día de hoxe, Venres 24 de Febreiro, a Asociación de Veciñas e Veciños das Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules vén de tranmitar unha petición á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta para unha mellora dos nosos ordenadores. Como ben sabedes, na Asociación impartimos cursos de alfabetización informática e, actualmente, están, moitos deles, defectuosos.