O Comercio e Hostelería Do Noso Barrio Coa Torre

Informamos de que esta tarde comezamos a espallar a marcha do Domingo 22 polos nosos barrios. Agradecemos ao comercio e a hostelería da Avenida de Navarra, Rúa da Torre e Rúa San Xoán o seu apoio na loita pola reapertura da Torre de Hércules e a solidariedade cos traballadores despedidos e traballadoras despedidas.

Nuns días subiremos as fotos!!

REAPERTURA DA TORRE XA!!

ATENCIÓN!: COMUNICADO OFICIAL A TODA A VECIÑANZA

A Asociación de Veciñas e Veciños das Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules, a través do seguinte comunicado, fai saber a súa postura sobre a tala das árbores no Campo de Marte:

  1. A Asociación Veciñal non apoia a decisión do Goberno Municipal de talar as árbores do Campo de Marte sen antes ter exposto perante a veciñanza o estado das mesmas e o motivo de tal decisión.

  1. A Asociación Veciñal, pendente dunha xuntanza co Goberno Municipal fixada para vindeiros días, trasladará e apoiará a decisión da veciñanza empregando todos os recursos legais e sociais dos que dispón.

  1. A Asociación Veciñal, defensora do medio ambiente, entende que a tala das árbores debe ser o último recurso e convida ao Goberno Municipal a procurar outro tipo de alternativas.

  1. A Asociación Veciñal esixe a paralización inmediata da tala até que a veciñanza, a través de asembleas informativas onde o Goberno Municipal e expertas/os expoñan os motivos de tal decisión, decida se desexan que estas árbores teñen que estar no noso xardín máis emblemático.

  2. Recordamos, para finalizar, un poema do Antonio Machado:

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

XUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE VECIÑAS E VECIÑOS

ATOCHAS – MONTE ALTO – TORRE DE HÉRCULES

Apoiamos a convocatoria feminista do 11 de Marzo.

MULLERES GALEGAS EN LOITA POLOS NOSOS DEREITOS!

Neste contexto de crise capitalista, todos os gobernos nos lanzan a mesma mensaxe: fannos responsables dela e demándannos austeridade, sacrificio e resignación, en canto destinan axudas millonarias para garantir os intereses e privilexios da banca, grandes empresas e fortunas, monarquía, exército ou igrexa católica.

Dísenos que non hai cartos para a sanidade e o ensino públicos, que o sistema de pensións é insostible, que é preciso seguir reformando o mercado de traballo, mentres privatizan os bens máis básicos como a auga. Dinnos que non hai cartos, para nós! Dinnos que non hai recursos, para nós! Dinnos que hai que baixar salarios e pensións, os nosos… Xa está ben!

Este 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, mulleres galegas de diferentes colectivos queremos denunciar a precariedade histórica á que estivemos sometidas polo sistema capitalista, baseado en que os esforzos sempre recaen sobre a mesma parcela da sociedade: a clase traballadora e os sectores populares. O suposto plan de actuacións contra a crise responde a motivos ideolóxico-políticos moito máis que a fundamentos económicos e, no caso das mulleres, as políticas de axuste están a ter un efecto perverso sobre as nosas condicións de vida e un retroceso de lustros nos dereitos que mediante anos de loita feminista acadamos.

A actual ofensiva patriarcal está alcanzando cotas insospeitadas. Só así se explica o recrudecemento do machismo nas institucións, a ausencia de políticas feministas reais, a eliminación de organismos como o Servizo Galego de Igualdade, os Centros de Información ás Mulleres e de orientación afectivo-sexual, os impedimentos para acceder a métodos contraceptivos e, sobre todo, a última proposta de derrogar a Lei do aborto, que ten o seu punto de partida na retrógrada Lei da Familia. Dita normativa só pretende instaurar o control alleo sobre o noso corpo e sexualidade, volvendo a situar ás mulleres na esfera doméstica.

Paralelamente, estamos a soportar unha vertixinosa escalada da precariedade laboral, que se expresa nunha cada vez maior temporalidade, no aumento da contratación a tempo parcial e en salarios insuficientes que impiden o goce dunha vida digna, plena e autónoma. Esta situación, que afecta a toda a sociedade, ten unha meirande repercusión nas mulleres debido aos maiores obstáculos para acceder e permanecer no mercado laboral en igualdade de condicións.

Se falamos das mulleres labregas hai que engadir as dificultades para acceder á titularidade das explotacións aínda hoxe e, no caso das mulleres migrantes e das empregadas do fogar, a situación agrávase, posto que á inseguridade laboral hai que sumarlle a xurídica.

Increméntase a explotación xa que sobre nós seguen a recaer as tarefas do fogar e de coidado de menores, maiores e persoas en situación de dependencia. Traballo invisible que non conta con remuneración nin recoñecemento social algún, imposto pola desigual asignación de roles entre homes e mulleres e que esta crise non fai senón acentuar.

Que as mulleres non somos nada para os poderes políticos, relixiosos e económicos que nos gobernan é tan evidente que non só se reflexa en que sexamos as que máis gravemente sufrimos as consecuencias da crise, senón tamén en que as primeiras institucións desmanteladas foron as que traballaban pola igualdade, información e protección ás mulleres. Neste alarde de machismo, superioridade e hipocrisía, os diferentes gobernos renuncian garantir o dereito das mulleres a vivirmos sen violencias, ignorando a súa consecuencia máis extrema: máis de 70 mulleres son asasinadas só no estado español cada ano.

Como é posible que, nesta realidade,  se eliminen as políticas de igualdade e educación sexual?

Por todo isto, neste 8 de marzo, as mulleres feministas galegas en loita polos nosos dereitos, ESIXIMOS:

–          Medidas concretas e recursos públicos en todos os ámbitos para erradicar a violencia machista (educativos, sanitarios, de información e de protección).

–          Sanidade pública, universal e gratuíta de calidade, con atención especializada á saúde das mulleres.

–          Ensino público, gratuíto, non sexista, laico, de calidade e en galego.

–          Prestacións sociais e pensións dignas. Establecer medidas de acción positiva para evitar as desigualdades no acceso e na contía das pensións, derivadas de situacións de discriminación.

–          Medidas para equiparar os dereitos laborais e de protección social das traballadoras do servizo doméstico cos demais réximes.

–          Medidas que faciliten a regularización das persoas migrantes residentes e que garantan a plena igualdade de dereitos co conxunto da poboación galega.

–          Accións dirixidas a eliminar as desigualdades salariais, a temporalidade, a precariedade dos traballos feminizados e a sobreexplotación das mulleres.

–          Aplicación da Lei de titularidade compartida nas explotacións agrarias.

–          Unha política laboral, agraria, alimentaria, fiscal e social en función das necesidades da cidadanía, que estableza medidas de acción positiva para poñer fin á discriminación das mulleres e que poña freo á emigración da mocidade galega.

–          Servizos sociais públicos de calidade que dean cobertura ás necesidades de coidado de familiares e persoas a cargo.

–          Medidas que permitan compatibilizar a vida persoal, familiar e laboral, tanto aos homes coma ás mulleres.

–          Medidas urxentes para a creación e a estabilidade do emprego. Implantación de medidas dirixidas a eliminar a discriminación salarial das mulleres.

–          Medidas que garantan unha vida plena para as persoas con diversidade funcional.

–          Dereito a gozarmos a nosa sexualidade, sexa cal for a nosa orientación sexual e a desenvolver un proxecto de vida en liberade e equidade.

–          Respecto aos nosos dereitos sexuais e reprodutivos, que inclúe o control dos nosos corpos, garantindo o dereito ao aborto gratuíto na sanidade pública.

 Domingo 11 de Marzo, sae á rúa connosco para berrar polos nosos dereitos!

Participa na mobilización que sairá ás 12 horas da estación de tren de Compostela!

Petición á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica para a mellora dos ordenadores.

Petición entregada ista mañá por Rexistro.

No día de hoxe, Venres 24 de Febreiro, a Asociación de Veciñas e Veciños das Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules vén de tranmitar unha petición á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta para unha mellora dos nosos ordenadores. Como ben sabedes, na Asociación impartimos cursos de alfabetización informática e, actualmente, están, moitos deles, defectuosos.